Institut dokumentárního filmu (IDF) organizuje v marci 2018 v poradí šiesty ročník podujatia pod názvom East Doc Platform. East Doc Platform (EDP) je najväčším podujatím pre stredo- a východoeurópskych dokumentaristov.
Sprostredkuje stretnutia východoeurópskych režisérov a producentov, ktorí hľadajú dramaturgickú, finančnú a distribučnú podporu, s kľúčovými zástupcami svetových TV staníc, distribútormi, obchodnými agentmi, zástupcami fondov a festivalovými dramaturgmi, ktorí prídu na EDP vyberať z tých najsľubnejších filmov a projektov zo strednej a východnej Európy.
 
Uskutoční sa od 3. do 9. marca 2018 v Prahe.
 
Prihlasovať môžete dokumentárne projekty vo fáze vývoja, produkcie a postprodukcie.
 
Novinkou ročníka je spolupráca s EDP s Filmovým inštitútom Tribeca a s tým spojená podpora autorov krátkych dokumentárnych projektov. Prvý raz sa tak v strednej Európe uskutoční pitch krátkych filmov IF/Then Short Pitch! Víťaz získa 20 000 USD na dokončenie filmu a podporu distribučnej platformy IF/Then. 
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania: 
10. november 2017
 
Viac informácií a prihláška
Kontakt