Koordinátor projektu: Letí o. s. (Česká republika)

 

Partneri: GUnaGU (Slovensko), Wiener Wortstaetten (Rakúsko)

 

Popis projektuProjekt Generation Ikony v strednej Európe je iniciatívou európskych divadiel,ktorá sa zameriava na súčasné drámuCieľom
projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť na podporu produkcie a mobilita súčasnej dráma vEurópeTáto medzinárodná sieť bude slúžiť ako platforma pre vývoj nových textovrezidencií,koprodukčných inscenáciípreklady súčasných hier a ich prezentácia v podobe inscenácií čietapy čítanieodbornú diskusiu a prácu s novými technológiami a európskej verejnostiProjektzahŕňa viac vzdialené divadlá zo Severného Írska a Španielskaktoré prinesú nové významy docentrálneho európskeho dialógu vo forme nových dramatizácií a nacvičených čítaní. Okremtohože téma Generácia ikon je tiež atraktívna pre európske publikumTo je dôvodprečoprojekt zahŕňa použitie interaktívnych možností nových médií

 

Výška gratu: 187.000,00 €