Slovenský národný komitét ICOMOS a Český národný komitét ICOMOS

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

„INTERPRETÁCIA A PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VEĽKEJ MORAVY“

17. – 19. október 2018

Program konferencie VM

Konferencia sa uskutoční v BRATISLAVE na Fakulte architektúry STU.

 

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční spoločná vedecká konferencia Národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, ochrane, interpretácii a prezentácii spoločného kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy a prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva.