VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/27/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 30. apríl 2015

SPOLOČNOSŤ: ITA agentúra

SUMA: 25 585 EUR