SPOLOČNOSŤ: ITA Film
SCHÉMA FINANCOVANIA: Automatická podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 25/2012
SUMA: 3 171 EUR