Prihlasovanie krátkych filmov na KALIBER35 Medzinárodný festival krátkych filmov v Mníchove (Kaliber35 – Munich ISFF 2015), ktorý sa uskutoční od 18. do 24. júna 2015, je otvorené.

Prihlasovať môžete nenemecky hovorené krátke filmy (hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy s maximálnou dĺžkou 15 min.)

Uzávierka prihlasovania:
31. december 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email