Kultúrna dohoda pre Európu | Výročná politická diskusia
Srdečne vás pozývame na našu výročnú politickú diskusiu, ktorá sa uskutoční 1. februára 2022 od 15:00 do 18:00 online.
 
 
Bez kultúry neexistuje obnova ani budúcnosť Európy. Európsky kultúrny ekosystém je presvedčený, že Európa potrebuje novú kultúrnu dohodu, prierezový, zastrešujúci rámec, ktorý by mal preukázať politický záväzok EÚ umiestniť kultúru do centra európskeho projektu.
Kultúra je to, čo nás spája. Je základom európskeho projektu a určuje budúcnosť našich spoločností. Závažnosť krízy Covid-19 opäť dokázala, že kultúra nie je luxus, ale nevyhnutnosť na budovanie súdržných, rovných, udržateľných a slobodných spoločností. Kultúrna dohoda pre Európu je výzvou širšej európskej kultúrnej komunity na uznanie kľúčovej úlohy kultúry pri formovaní budúcnosti našich životov.
Kampaň #CulturalDealEU vyzýva hlavy štátov a vlády členských štátov EÚ, aby vo svojich národných plánoch odolnosti a obnovy (NRP) vyčlenili aspoň 2 % na kultúru a riadne preukázali kultúrny a európsky význam. Takisto požaduje úplné začlenenie kultúry do programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a do európskej zelenej dohody. #CulturalDealEU je tiež výzvou na relevantnú a včasnú podporu kultúrnych pracovníkov a výzvou na zapojenie umelcov, tvorivých pracovníkov, kultúrnych pracovníkov, prevádzkovateľov kultúrneho dedičstva, nezávislých, amatérskych, neziskových, dobrovoľníckych a občianskych organizácií do konferencie o budúcnosti Európy.

https://cultureactioneurope.org/projects/culturaldealeu-campaign/support-culturaldealeu/