Kancelária Creative Europe Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu a jej činnosť je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskou komisiou. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov.

1.1.2014 vstúpila do platnosti nová generácia podporných programov MEDIA a Kultúra pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe). V súvislosti so schválením nového programu sa dve kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk Slovensko zlúčili do jednotnej kancelárie Creative Europe Desk Slovensko s účinnosťou od 1. januára 2014. Momentálne prebieha program Kreatívna Európa 2021 – 2027.

Činnosť kancelárie Creative Europe Desk:

– zabezpečovanie distribúcie informácií o programoch MEDIA a Kultúra,
– príprava a realizácia propagačných kampaní,
– avíza na jednotlivé uzávierky (inzercia, publikovanie a podobne),
– zabezpečovanie administratívnej podpory pre podávateľov projektov (pomoc pri vypracovávaní projektov),
– poskytovanie konzultácií, informácií o termínoch a podmienkach jednotlivých programov,
– koordinácia s centrálou programov a s ďalšími partnermi v zahraničí.

– pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete konzultačných kancelárií v krajinách participujúcich na programe
– distribúcia ďalších dokumentov publikovaných Európskou Komisiou

Kancelária Creative Europe Desk nemá za úlohu prihlášky vypĺňať, potvrdzovať ani odosielať do Bruselu!

Kontakty na kancelárie Creative Europe Desk v ostatných európskych krajinách
TU nájdete výročné správy a ďalšie materiály