SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: Kapringen (r. Tobias Lindholm, DK, 2012)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 500 EUR