Koordinátor: Divadlo Archa o. p. s. (Česká republika) 

 

Spoluorganizátori: PanoDrama Muveszeti Kozhasnu Nonoprofit Kft. (Maďarsko), Stichtig 5eKwartier (Holandsko), Truc spherique (Slovensko)

 

Popis projektu: KARAOKE EUROPE využíva skúsenosti umelcov zo štyroch európskych krajín zaoberajúcich sa ROZLIČNÝMI IMIGRANTSKÝMI MENŠINAMI ALEBO SOCIÁLNE A KULTÚRNE OKRAJOVÝMI KOMUNITAMI. Projekt skúma z rôznych uhľov vzťahy medzi väčšinou a menšinami a prináša silu umeleckej imaginácie tam, kde už nie sú efektívne štandardné pragmatické metódy. Cieľom je konfrontovať, porovnávať a prepájať skúsenosti štyroch divadelných organizácií. Keďže podľa iniciátorov projektu je umenie úzko späté so sociálnou tématikou, predpokladajú, že divadelné a umelecké aktivity zohrávajú rozhodujúcu úlohu v otváraní KOMUNIKÁCIE MEDZI ROZLIČNÝMI KOMUNITAMI. Zdieľajú názor, že mnoho konfliktov v spoločnosti je hlboko emocionálnych a podvedomých a teda umenie môže byť nenahraditeľným a efektívnym prostriedkom na riešenie problémov. Projekt pracuje s KOMUNITAMI, KTORÉ kultúrne aj intelektuálne STAGNUJÚ, preto je dôležitý prínos vyšších hodnôt a cieľov do ich života. Podpora medzinárodnej výmeny a mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov môže pomôcť týmto komunitám a VYBUDOVAŤ MOST MEDZI MINORITAMI A MAJORITNOU SPOLOČNOSŤOU.

 

CIELE:

 • Zdieľať a rozvíjať metodológiu a pracovné procesy

 • Propagovať metódy sociálne zameraného divadla

 • Vytvoriť knižného sprievodcu o prístupoch a metódach sociálne zameraného divadla

 • Otvoriť diskusiu o témach minorít, postojoch a zodpovednosti väčšinovej spoločnosti, spolužití rozličných kultúr, o medzikultúrnom dialógu, prevencii rasizmu a xenofóbii a o hľadaní možného nového konceptu koexistencie rozličných kultúr v Európe

 • Zahrnúť rôzne opomenuté, prehliadané komunity do kreatívneho procesu, dať im priestor a umožniť im komunikáciu s väčšinou

 

VÝSLEDOK

 • 8 METODOLOGICKÝCH A KOLABORATÍVNYCH WORKSHOPOV v štyroch krajinách

 • 2 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIÁ

 • 4 KOPRODUKCIE

 • Webová stránka

 • KNIŽNÝ SPRIEVODCA – metodologický zdroj

 • FESTIVAL Karaoke Europe

 

Výška grantu: 149.940,00 €

 

http://www.karaokeeurope.eu/

 

Webová stránka koordinátora: www.archatheatre.cz/