Kreatívna Európa MEDIA Office je partnerom prezentácií kanadskej právničky a publicistky Wendy L. Bernfeldovej pre filmových profesionálov v rámci Industry Days MFF Karlove Vary:

utorok, 2. júl 2024
Nad rámec obvyklých podezřelých: možnosti udeľovania zahraničných licencií na nezávislé filmy v medzinárodnom digitálnom svete
11.30 – 12.30 h SEČ
Císařské lázně – FI Workshop Stage
Prezentácia inovatívnej kanadskej právničky a publicistky Wendy L. Bernfeld (Rights Stuff) na tému meniaceho sa prostredia a možností licencovania filmov (vrátane archívnych titulov) prostredníctvom spolupráce s rôznymi alternatívnymi platformami, a to konkurenčnými (telekomunikácie, káblové, streamingové služby) alebo doplnkových (špecializovaných, žánrovo špecifických) kupujúcich, ktorí tiež nakupujú a/alebo financujú AV obsah, ale sú menej známi. Pozornosť sa bude venovať aj pragmatickým otázkam vrátane práv, obchodných modelov a spôsobov, ako osloviť týchto kupujúcich (DIY, sprostredkovatelia a „hybridné“ distribučné uhly).

International Industry Insights
13:30 – 17:00 SEČ
Císařské lázně – Film Industry Main Stage
Najnovšie trendy a kľúčové témy, ktoré v poslednej dobe hýbu globálnym filmovým priemyslom. Medzinárodní rečníci, prezentácie a rozhovory s významnými osobnosťami filmového priemyslu. Tento blok krátkych, informatívnych prezentácií a prednášok ponúka inšpiratívny pohľad zo všetkých fáz filmovej produkcie a distribúcie, ako aj dôležité impulzy z medzinárodného prostredia.

Nad rámec obvyklých podezřelých: ako dostať svoje filmy „zo zásuvky“ do zahraničia… alternatívnym streamerom a novému publiku (Wendy L. Bernfeld, advokátka, autorka a lektorka, Rights Stuff)