VÝZVA: Podpora práce s publikom EACEA/05/2015
DÁTUM UZÁVIERKY: 26. marec 2015
SPOLOČNOSŤ: Filmtopia (slovenský partner v projekte českého Institutu dokumentárního filmu)
PROJEKT: KineDok
SUMA (pridelená celému projektu): 150 000 EUR
SUMA (pridelená slovenskému partnerovi): 15 507 EUR