Knižnica MIRAN JARC NOVO MESTO hľadá partnerov na spoluprácu  na projektech  v októbroej výzvev rámci programu Kreatívna Európa.

História vzniku dnešnej modernej knižnice sa datuje do roku 1865. Zaisťuje rôzne informačné a vzdelávacie služby, prístup k informaciám, znalostiam a kultúre v najširšom zmysle slova – bezplatné knihovnícke služby, bezbariérový prístup pre invalidov, služby pre osoby so zvláštnymi potrebami, bezplatný prístup k internetu, rozsiahle elektronické databázy, vzdelávacie programy a podobne. Je tiež centrálnou krajskou knižnicou v juhovýchodnej části Slovinska v oblasti Dolné Kraňsko. Knižnica Miran Jarc  výnimočnái svojmi architektonickým riešením.

Viac informácií o budove

http://www.nm.sik.si/splosne_informacije.

Kontakt:

Ms Irena Muc

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto / Library Miran Jarc Novo mesto Rozmanova ulica 28, SI-8000 Novo mesto

T: 00386 (0)7 393 667, E: irena.muc@nm.sik.si, W: www.nm.sik.si