VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 2. júl 2015
SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: Kollektivet (r. T. Vinterberg, DK, 2016)
SUMA: 5 300 EUR