Creative Europe Desk Poľsko organizuje konferenciu „A Story to Tell: On Creating the Script and Running the Show“. „A Story to Tell“ je medzinárodné podujatie venované rozprávaniu príbehov a pozícii scenáristu na AV trhu. Konferencia sa bude konať 10. marca 2023 vo Varšave a online.

„A Story to Tell“ je medzinárodné podujatie venované rozprávaniu príbehov a pozícii scenáristu na AV trhu. Konferencia sa bude konať 10. marca 2023 vo Varšave a online.

Aké sú výhody medzinárodných spoluprác v scenáristike? Kto je showrunner a aká je ich úloha? Má tvorba lineárnych a nelineárnych naratívov spoločné body? To sú hlavné témy, ktorým sa spolu s pozvanými hosťami budeme na pripravovanom podujatí venovať.

Konferencia bude prebiehať v anglickom a poľskom jazyku. Poskytne sa simultánny preklad.

Viac informácií

Zaregistrujte sa prosím prostredníctvom prihlášky. Registrácia je otvorená do 9. marca 16:00.