Termín: 8. september 2021 od 11 do 13 h cez platformu ZOOM a wonder.me
 
Konferencia sa zameria na aspekty medziodborovej spolupráce – kultúra a audiovízia.
 
 
 
Registrovat sa môžete do 7. septembra na tomto linku
 
Viac informácií