Sieť kín Europa Cinemas organizuje už 22. ročník svojej konferencie. Bude sa konať od 1. do 4. decembra 2022 v Paríži.

Uzávierka prihlasovania: 22. augusta 2022
Konferencia je určená všetkým prevádzkovateľom kín, nielen členom siete.

Praktické informácie nájdete v pozvánke Invitation EC Network Conference Paris.

Viac informácií (v AJ) tu.