\"\"

Download information on the seminar & workshop in English
Download application form in English

DÁTUM: 9.-10. september 2014, 
MIESTO: Kursalon, Piešťany

Organizátori:
MFF Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN)
Creative Europe Desk Slovensko

Seminár (9. september 2014)
Seminár predstaví európske možnosti koprodukovania  dokumentárnych filmov, európsky trh s dokumentárnymi filmami a prístup renomovaných TV spoločností ku koprodukciám s nezávislými producentmi. Seminár je určený najmä začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a susediacich štátov. 

Témy seminára:
– vstup na medzinárodný dokumentárny trh – ako nájsť medzinárodného finančného partnera pre váš dokumentárny projekt,
– tvorba príbehu dokumentárnych filmov – master class s nemeckou strihačkou Annou Fabini o jej práci na filme Return to Homs (r. Talal Derki; Sýria/Nemecko, 2013), ocenenom Veľkou cenou poroty – dokument na filmovom festivale v Sundance 2014 (USA),
– koprodukujte svoj dokumentárny film s HBO – zodpovedná dramaturgička z HBO Europe, Hanka Kastelicová predstaví dokumentárny profil kanálu, porozpráva o práci s nezávislými producentmi, aj o tom, aké druhy dokumentov HBO hľadá. Odprezentuje ukážky z úspešných dokumentov produkovaných HBO.

Workshop (10. september 2014)
Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:
– Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
– Hanka Kastelicová, HBO Europe, Česká republika
– Anne Fabini, strihačka, Nemecko

MEDZINÁRODNÍ TÚTORI:

OVE RISHØJ JENSEN
EDN Web Editor & Film Consultant
European Documentary Network, Denmark
\"\"Ove Rishøj Jensen vyštudoval film a kultúrnu žurnalistiku. Popri práci pre EDN pracoval aj pre Filmkontakt Nord. Ove pracuje pre EDN od roku 2003. Má na starosti webstránku EDN, propagáciu v magazíne DOXEDN TV-Guide. Ove zorganizoval a dramaturgicky sa podieľal na množstve EDN podujatí ako napríklad: Marathon Dok, The Greek Documentary Lab a mnoho iných.

EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK (EDN)
EDN je členskou organizáciou s viac než 1000 členmi zo 60 krajín. Organizuje širokú škálu stretnutí zameraných na prezentáciu projektov a podujatí, ktorých cieľom je vytváranie sietí kontaktov s cieľom stimulovať výmenu medzi krajinami a medzi etablovanými a začínajúcimi producentmi dokumentárnych filmov. Každé z týchto stretnutí je výbornou príležitosťou pre stretnutia so zodpovednými dramaturgmi – producenti tým dostávajú možnosť nadväzovať reálne partnerstvá, ktoré môžu viesť k budúcim dohodám a koprodukciám. www.edn.dk

HANKA KASTELICOVÁ
Vedúca výroby dokumentárnych filmov
HBO Europe, Česká republika

\"\"Hana Kastelicová je vedúcou výroby dokumentárnych filmov v HBO Europe na jej ústredí v Budapešti, odkiaľ úzko spolupracuje s výrobnými centrami HBO Europe vo Varšave, Prahe a Bukurešti. Zodpovedá za vývoj a produkciu dokumentárnych filmov HBO Europe. Štúdium ukončila magisterským titulom na Katedre dokumentaristiky na pražskej FAMU. Vo svojej profesionálnej kariére pokračovala v Slovinsku, kde viac ako 25 rokov režírovala a produkovala rad dokumentov a neskôr tiež vykonávala pozíciu riaditeľky dokumentárnej výroby a TV producentky. Ako skúsená a angažovaná autorka dokumentárnych filmov prednáša o tvorbe a výrobe dokumentov. Zúčastnila sa taktiež mnohých industry panelov (ako prednášajúca aj moderátorka) a podujatí s dokumentárnym filmom.

 


ANNE FABINI
Strihačka
Nemecko

\"\"Narodená v Transylvánii/Rumunsko. Vyštudovala filmovú vedu na Freie Universität v Berlíne. V roku 1996 začala pracovať ako asistentka strihu (na filme Toma Tykwera Lola beží o život) a strihačka krátkych filmov na DFFB Berlin Film School. Od roku 1999 pracuje ako strihačka a strihová konzultantka na dokumentárnych a hraných filmoch.

 

 

Prihlášky prijímajú:
Cinematik, s.r.o., Bitúnková 23, 900 31 Stupava, Tel.: 0948 445 565, Mail, webstránka
Creative Europe Desk Slovensko, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, Tel.: 02/526 36 935,  Mail, webstránka

Uzávierky prihlášok:
S PROJEKTOM
– projekty (v anglickom jazyku): 31. júl 2014
musia obsahovať:
– synopsiu & treatment
– predpokladaný rozpočet
– realizačný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie alebo CV zúčastnených partnerov (režisér, producent, spoločnosť)

Vizuálny materiál k projektu (či už predchádzajúcemu alebo predkladanému) môžete posielať elektronicky (emailom pošlete link na predchádzajúce dielo, alebo pilot/trailer predkladaného projektu) alebo pošlite DVD s materiálmi poštou na adresu:

Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

BEZ PROJEKTU:
– uzávierka pre účasť na seminári (bez projektu): 18. august 2014

Prihlasovací formulár na stiahnutie