Zoznam krajín, ktoré môžu participovať na rôznych podprogramoch programu Kreatívna Európa sa priebežne mení a aktualizuje v závislosti na platných dokumentoch. Ich presný zoznam nájdete tu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en