Európska komisia v súčasnosti zisťuje prostredníctvom skupiny SQW, aký majú spoločnosti z kreatívnych a kultúrnych odvetví prístup k financiám a s akými prekážkami sa v tejto oblasti stretávajú.
Výsledok prieskumu bude slúžiť na nastavenie finančných nástrojov v programe Kreatívne Európa MEDIA po roku 2020 tak, aby sa dalo finančné prostriedky využiť čo najefektívnejšie.
Vyplnenie krátkeho online dotazníka zaberie max. 15 minút a môžete tak urobiť do 31. mája.
 
Ďakujeme Vám vopred za čas a pozornosť, ktorý tomuto prieskumu budete venovať.
Kancelária Kreatívne Európa – MEDIA