Program Kreatívna Európa má v porovnaní s predchádzajúcou generáciou (roky 2014 – 2020) o 50 % rozpočtových prostriedkov viac. Investovať ich bude do činností na posilnenie kultúrnej rozmanitosti a bude reagovať na potreby a problémy kultúrneho a kreatívneho sektora. Zahŕňa aj novinky, ktoré prispejú k obnove týchto sektorov a posilnia ich úsilie o väčšiu digitalizáciu, ekologickosť, odolnosť a inkluzívnosť.

Viac info