V rámci programu Kreatívna Európa MEDIA sa zriaďujú stánky na významných medzinárodných veľtrhoch filmového a audiovizuálneho obsahu v Európe, ktoré sú základnou súčasťou podpory propagácie európskych diel. Stánok uľahčuje prístup európskych odborníkov na tieto trhy. Do stánku MEDIA na Marché du Film na festivale v Cannes bolo vybraných 272 profesionálov zo 183 spoločností z 28 krajín.

Všetci, ktorí majú trhovú akreditáciu, môžu navštíviť stánok MEDIA na Village International Riviera, pavilón 123, kde nájdu informácie o programe MEDIA a možnostiach jeho financovania. Stánok MEDIA je otvorený od 14. do 22. mája od 9:00 do 19:00.

Podujatia v stánku MEDIA

Nasledujúce podujatia sú otvorené bez predchádzajúcej registrácie podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“.

Showcase Breakfast: ‚Writing European‘ v nedeľu 19. mája od 9.30 do 10.15 hod. Objavte inovatívne projekty v žánri televíznych seriálov s programami Full Moon Creative Lab a War Room Content. Rečníčky Claudia Droc a Emilie Blezat sa podelia o svoje poznatky o európskom rozprávaní príbehov.

Films on the Move Funding Presentation bude v pondelok 20. mája od 9.30 do 10.30 hod.

Innovative Tools & Business Models Showcase sa predstavia v pondelok 20. mája od 16:00 do 17:30. Objavte špičkové technológie, ktoré transformujú audiovizuálny sektor – Blockframes a Archipel, Yamdu, Privio a Filmmakers System.