Kreatívna Európa podporuje rôzne typy kultúrnych projektov. Jeden z nich sa venuje práci s divákom – pacientom a možnostiam arteterapie v rámci dramatického umenia.

V rámci sprievodného programu festivalu Istropolitana si budú môcť diváci aj verejnosť pozrieť ukážkou jedného z najúspešnejších programov občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors – Fidlikáru.

Fidlikára je špecialne terapeutické predstavenie, ktoré bolo vyvinuté pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Zdravotní klauni pomocou farieb, zvukov a dotykov vnášajú do často uzavretého sveta týchto detí nové emocionálne podnety a otvárajú im dvere do sveta fantázie.

Ukážka z predstavenia Fidlikára bude súčasťou diskusie „Kultúra v Európskom kontexte“, ktorá sa bude konať na VŠMU EU Stage na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v stredu 15. júna o 17:00 hod . Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors vystúpi ako hosť programu EU Kreatívna Európa, ktorý vznik Fidlikáry finančne podporil. Viac o programe Fidlikára nájdete na našej webovej stránke: http://cervenynos.sk/programy/fidlikara/