Kultúra, podprogram Kreatívnej Európy, podporuje kultúrne a kreatívne organizácie s cieľom pomôcť im pôsobiť medzinárodne a podporovať cezhraničný pohyb kultúrnych diel a mobilitu kultúrnych hráčov.  Pomáha naštartovať projekty s európskym rozmerom a zdieľať kultúrny obsah cez národné i Európske hranice. Umožňuje kultúrnym a kreatívnym hráčom pracovať medzinárodne a internacionalizovať ich kariéry a aktivity v EU i ďalej, financuje programy kooperácie, literárne preklady, siete a platfomy.Všetky schémy majú novú dimenziu – dimenziu rozvoja publika. Najdôležitejšou inováciou je nová podporná schéma pre platformy, zameraná na objavujúce sa talenty a stimulujúca Európske nenárodné programovanie kultúrnych aktivít. Nasledovať budú i ďalšie inovácie vrátane finančného nástroja pre Kreatívny sektor.

Viac o výzvach