Výška podpory slovenských projektov z programu Kreatívna Európa – podprogram MEDIA bola v roku 2014 v celkovej sume 708 775 EUR.

Jednotlivé projekty a im pridelená podpora v roku 2014.