Podprogram MEDIA

Má ako hlavný cieľ zvyšovať : konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v digitálnej ére, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť.
Podpora z MEDIA je určená nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly,trhy ) a ďalším subjektom v audiovízii v týchto oblastiach:

– Tréning profesionálov
– Vývoj projektov (jednotlivých, balíkov projektov, videohier)
– Distribúcia (výberová , automatická podpora, podpora obchodných zástupcov, podpora uvádzania diel v televíziách)
– Propagácia ( festivaly, prístup na trh)
– Medzinárodné koprodukčné fondy
– Práca s publikom
– Siete kín

Každá z oblastí má podporné schémy financovania, pri ktorých sa postupuje buď selektívnym, alebo automatickým spôsobom podpory. Administrácia jednotlivých programov je viazaná na rôzne uzávierky.

viac o výzvach