Na webstránke Výkonnej agentúry EACEA spravujúcej program Kreatívna Európa boli publikované oficiálne výsledky nasledovných výziev v rámci podprogramu MEDIA:

– Výzva EAC/S32/2013 Podpora filmových festivalov – 2. uzávierka (4.7.2014)

– Výzva EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov – Jednotlivé projekty – 2. uzávierka (6.6.2014)

– Výzva EAC/S34/2013 Podpora TV vysielania – 2. uzávierka (13.6.2014)

– Výzva EAC/S23/2013 Podpora tréningových programov

– Výzva EAC/S26/2013 Podpora prístupu na trh (Framework Partnership Agreement)