S úvodným slovom vystúpi

  • Dušan Chrenek

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Pozvaní hostia

  • Anton Škreko, Ministerstvo kultúry SR
  • Ľubica Jeanjean, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
  • Zora Jaurová, Fórum kreatívneho priemyslu, ECIA
  • Zuzana Duchová, Creative Europe Desk Slovakia

Moderuje: 
Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti najneskôr do 20.5. 2015 prostredníctvom registračného formulára alebo mailom na adresu events@euractiv.sk.  

Účastníkmi debaty budú k téme vybraní pozvaní hostia. V prípade záujmu uvítame Váš aktívny vklad do diskusie v podobe skúseností, komentárov a návrhov.

 

EU Stakeholder Brunch je originálna séria podujatí na aktuálne témy európskeho verejného života v slovenskom kontexte.

reportáž: http://www.euractiv.sk/kultura-a-media/clanok/co-potrebuje-kreativny-priemysel-na-slovensku-023775