konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta
08.12.-09.12. 2015
Miesto: Pisztoryho palác a A4 – priestor súčasnej kultúry
Organizátor: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
Partneri: Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
S podporou: Nadácia otvorenej spoločnosti, Ministerstvo kultúry SR
 
Zámer
Konferencia chce kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta.
Hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť či rozvoj.
V súčasnosti sa veľa rozpráva o kreativite, pred niekoľkými rokmi sme hovorili o potrebe kultúrneho dialógu, predtým o význame podpory kultúrnej diverzity.  S postupom doby sa mení jazyk, názvy aj definície, podstatným zjednocujúcim menovateľom však zostáva, že existuje akési vedomie spoločného úsilia dosiahnuť systémovú zmenu vo vnímaní a postavení kultúry v kontexte miest a regiónov, ktorá môže byť významným faktorom udržateľnosti či rozvoja mestských aglomerácií a Európske mestá, Bratislavu nevynímajúc, čelia globálnym ekonomickým či sociálnym problémom lokálnymi prostriedkami. Mnohé z nich sa zotrvačne  pokúšajú súťažiť s ostanými o čo najviac pozornosti, zdrojov, ziskov z turizmu a podobne. Niektoré iné mestá sa naopak koordinovane zapájajú do úsilia vytvárať nový príbeh na troskách ideí bezhraničného ekonomického rastu, materializmu, konzumu a súťaže. „Pokiaľ nezačneme kreatívne spolupracovať, usúťažíme sa k smrti“, hovorí Gottfried Wagner, bývalý riaditeľ Európskej kultúrnej nadácie z Holandska.
Na konferenciu pozývame ako spíkrov teoretikov, kultúrnych manažérov, tvorcov kultúrnych politík, umelcov aj lokálnych politikov z miest ako Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Riga, Košice atď., aby sme sa spolu s nimi pozreli na príklady úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania.
Budú nás zaujímať otázky, ktoré môžu mať veľký význam aj pre rozvoj mesta Bratislava, ako napríklad:
Je možné dosiahnuť udržateľnosť kultúrnych zdrojov v dlhodobom pláne?
Je možné zabezpečiť spravodlivé a pre všetkých rovnaké možnosti v prístupe k účasti na kultúrnej tvorbe?
Ako dokážeme dosiahnuť naozajstný rešpekt ku kultúrnej diverzite, nie však nevyhnutne na úkor straty identity?
Ako previazať ekonomické, ekologické a kultúrne systémy tak, aby sme dosahovali synergický a udržateľný rozvoj miest?

WEBSTRÁNKA KONFERENCIE

\"http://www.citylife.sk/\"