Dovoľujeme si vám oznámiť, že sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2017 uskutoční ďalšia interdisciplinárna konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie V. Konferenciu organizuje Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a Creative Europe Desk Slovensko v hlavnej spolupráci s Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry Jelšava a občianskym združením Quirinus, ktoré je o. i.  vydavateľom Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku (www.csr.sk). Podujatie sa bude konať v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry Jelšava, Námestie republiky 52. Konferencia je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu kultúrnej pamäte regiónu z hľadiska rôznych vedných disciplín. Organizátori veria, že sa im touto cestou podarí stimulovať súčasný výskum regionálnej kultúry Gemera a Malohontu ako regiónov s bohatými kultúrnymi tradíciami, a pomôcť tak pretaviť získavané poznatky aj do aplikačnej sféry. Preto súčasťou tohtoročnej konferencie bude aj blok diskusií o využití vedeckých poznatkov o kultúrnom dedičstve v kultúrnej praxi, ktorý sa pripravuje v spolupráci s projektom Kreatívna Európa.  Konferencia tak bude mať odbornú (30. november) a vedeckú časť (30. november − 1. december).
 
http://csr.sk/kulturne-dedicstvo-gemera-a-malohontu-a-jeho-spristupnovanie-v/