SPOLOČNOSŤ: Film Europe 
PROJEKT: La grande belleza (r. Paolo Sorrentino, IT, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 500 EUR