Päťdňový kurz je zameraný na právne a obchodné záležitosti súvisiace s výrobou filmu alebo televízneho seriálu.

Kurz pokrýva fázy od vývoja, pred financovania, distribúciu až k osloveniu publika. Prinesie praktické rady a zručnosti dôležité pri prejednávaní a príprave zmlúv.

Vybraných bude 15 účastníkov s aspoň dvojročnou skúsenosťou v niektorej z nasledujúcich oblastí:
• vedúci predaja a akvizícií (sales)
• konatelia v distribučnej spoločnosti
• finanční a právni manažéri
• manažéri juniori (domáci alebo celosvetový stream alebo vysielanie)
• producenti filmu a TV

Termín a miesto:
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022, Viedeň, Rakúsko

Kurzovné: 1500 EUR

Uzávierka prihlasovania:
25. 4. 2022

Viac informácií