Slovenský filmový ústav v spolupráci s festivalom Les Arcs 2021 otvára výzvu, v rámci ktorej sa 2 producenti/producentky môžu zúčastniť programu Industry Village v dátumoch 11. – 14. decembra 2021.

Open Call je otvorený pre tých z vás, ktorí máte záujem o minoritnú koprodukciu s európskymi projektami vo vývoji (celovečerné hrané, dokumentárne a animované filmy).

Bližšie špecifikácie a podmienky nájdete v dokumente v prílohe.

Deadline pre prihlásenie: streda 27. október 2021

Súčasťou prihlášky (v anglickom jazyku) je:

– CV

– popis projektu, s ktorým sa chcete zapojiť

– aká je finančná podpora projektu

– prečo sa chcete zúčastniť festivalu Les Arcs 2021

Prihlášky posielajte na túto emailovú adresu: veronika.krejcova@sfu.sk

Vybraní účastníci/účastníčky nehradia poplatok, majú zabezpečené ubytovanie v Industry Village počas podujatia.