LES ARCS INDUSTRY VILLAGE je profesionálne podujatie filmového festivalu Les Arcs venované nezávislému európskemu filmovému priemyslu.
Jeho cieľom je zviditeľniť sľubné projekty z celej Európy, vytvoriť miesto na vytváranie networkingu a podporovať nové partnerstvá. Každoročne sa na industry podujatiach festivalu zúčastňuje 650 odborníkov (producentov, sales agentov, distribútorov, zástupcov fondov atď.).
 
The Coproduction Village vyberie 20 európskych projektov vo vývoji, ktorí hľadajú koproducentov a / alebo financovanie. Projekty budú predstavené profesionálom zúčastňujúcim sa festivalu. Producenti s vybranými projektmi profitujú z individuálnych stretnutí, konferencií a podujatí zameraných na networking.
 
Uzávierka prihlasovania: 
6. 9. 2019
 
Termín a miesto:
14. – 17. 12. 2019, Les Arcs, Francúzsko
 
 
Viac info

Prihláška