Less is More LIM ponúka novej generácii tvorcov filmu (prvý, druhý alebo tretí film), ktorí už boli ocenení so svojimi krátkymi filmami, prvými celovečernými filmami alebo úspechmi vo výtvarnom umení alebo divadle, možnosť určiť si vlastnú cestu vývoja projektov s obmedzeným rozpočtom a výroby.
 
Program LIM zahŕňa tri týždenné rezidenčné workshopy v troch európskych regiónoch od marca do októbra 2020, brainstorming s konzultantmi scenárov a inými filmármi z celého sveta: v lesoch v regióne Krakov (Poľsko), v odľahlej rybárskej dedine na pobreží Bretónska. (Francúzsko) a na vidieku vo Vilniuse (Litva).
Medzi týmito seminármi pravidelné termíny a online stretnutia zabezpečujú proces pravidelnej výmeny a následných opatrení v priebehu osemmesačného obdobia. Okrem skutočného vývoja scenárov zahŕňa tento program stretnutie s potenciálnymi producentmi alebo koproducentmi a finančnými partnermi.
 
Uzávierka prihlasovania: 
31. 10. 2019
 
 
Termín a miesto:
marec – október 2020, Poľsko, Francúzsko, Litva
 
 
Viac info