Unlocking sustainability: a transformative training for accessible cultural centres

Lights On je náš hlavný program odbornej prípravy a pracovných výmen pre pracovníkov v oblasti kultúry do 35 rokov. Päťdňové intenzívne školenie, po ktorom nasleduje pracovná výmena v partnerskej organizácii.

Prečítajte si celú výzvu (vo formáte pdf tu) a prihláste sa do 31. decembra.
V tomto ročníku sa budeme venovať dôležitej úlohe, ktorú kultúrni operátori zohrávajú pri podpore environmentálneho povedomia a vtkávaní udržateľnosti do samotnej podstaty kultúrnych inštitúcií. Integráciou ekologických princípov môžu kultúrne centrá nielen prispieť k zdravšej planéte, ale aj posilniť sociálnu a kultúrnu štruktúru svojich štvrtí.

Prihlášku môžete podať tu
Školenie sa uskutoční vo Varšave, hostiteľom bude náš člen Ośrodek Kultury Ochoty (OKO), kultúrna inštitúcia pod záštitou samosprávy. OKO sa venuje prehlbovaniu sociálnych väzieb a obohacovaniu kultúrneho kapitálu miestnej komunity prostredníctvom rôznorodých občianskych, umeleckých a spoločenských aktivít. OKO ako hostiteľ školenia stelesňuje spojenie kultúry, komunity a udržateľnosti. Účastníci budú mať príležitosť zapojiť sa do činnosti inštitúcie, ktorá je hlboko zakorenená v miestnom dedičstve, angažuje sa v podpore umeleckého prejavu a venuje sa zásadám udržateľnej a ekologicky uvedomelej budúcnosti.

https://encc.eu/activities/events/lights-2024