Lisbon DoCs je medzinárodné finančné a koprodukčné fórum zamerané na dokumentárny film.

Pozostáva z:
– Workshopu (The Lisbon Docs Workshop)
Vývoj projektu spolu s tímov skúsených tútorov (profesionálov z odvetvia).

– Prezentácií (The Pitching Session).
Dve pitching sessions, počas ktorých sú projekty prezentované panelu pozostávajúcom z profesionálov z oblasti produkcie a distribúcie, potenciálnych koproducentov a investorov.

Lisbon DoCs sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov v Lisabone od 17. do 22. októbra 2016.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
30. júl 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email