Pripravuje sa vyhlásenie výzvy na dvojročné projekty. Termín podávania žiadostí je určený na 17. mája 2017, text výzvy bude publikovaný v priebehu marca. Výsledky tejto výzvy budú dostupné v priebehu mesiaca august.   
Čo sa týka kritérií na projekty, nebudú oproti minulému roku zmeny. Žiadateľom je odporúčané podávať projekty, kde sa prekladajú knihy z menej rozšírených jazykov do viac rozšírených (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina).

viac TU