Tvorba zastavaného prostredia pre všetkých

Living Spaces je program peer learning určený pre miestne a regionálne orgány, ktoré sa môžu naučiť, ako plánovať a realizovať vysokokvalitné architektonické politiky a projekty.

Od júla 2023 do novembra 2024 bude program uľahčovať výmenu informácií o procesoch a osvedčených postupoch medzi mestami, regiónmi, členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami Európskej únie.

Program Living Spaces financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa realizujú Eurocities a Rada architektov Európy.

Architektúra má zásadný vplyv na kvalitu života ľudí. Mestá a regióny dnes musia mať dobre navrhnuté budovy a prostredie, ktoré sú inkluzívne a zohľadňujú potreby všetkých. Zároveň by tieto návrhy nemali poškodzovať životné prostredie ani spotrebúvať viac zdrojov, ako je Zem schopná zvládnuť. To je rozhodujúce pre šťastie a zdravie súčasnej spoločnosti a pre blaho budúcich generácií.

Aktivity projektu Living Spaces ukážu, že výstavba a plánovanie pre každého zlepšujú súdržnosť, príťažlivosť a udržateľnosť našich miest a regiónov.

To sa dosiahne prostredníctvom:

katalógu 30 osvedčených postupov z celej Európskej únie s dôrazom na vplyv a prenosnosť z jedného miestneho kontextu do iných
12 vzájomných vzdelávacích návštev na mieste v európskych mestách a regiónoch (EÚ 27), ktoré sa uskutočnia v roku 2024 a umožnia účastníkom učiť sa jeden od druhého a od odborníkov.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LivingSpacesPeerlearningVisitsViennaGrandParisSudBrussels