SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov 
PROJEKT: Lore (r. Cate Shortland, BE/DE/GB, 2012)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 000 EUR