VÝZVA: Podpora vývoja jednotlivých projektov EACEA/17/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 16. apríl 2015
SPOLOČNOSŤ: Peter Kerekes
PROJEKT: Lying Carpet
SUMA: 25 000 EUR