SPOLOČNOSŤ: Magic Box Slovakia 
SCHÉMA FINANCOVANIA: Automatická podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 25/2012
SUMA: 28 629 EUR