SPOLOČNOSŤ: Magic Box Slovakia 
PROJEKT: I Give It a Year (r. Dan Mazer, GB, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie 
ČÍSLO VÝZVY:
EACEA 21/2012
SUMA: 3 000 EUR