VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/27/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 30. apríl 2015

SPOLOČNOSŤ: MAgic Box Slovakia

SUMA: 52 171 EUR