Koordinátor: Lieux publics – Centre national de création (Francúzsko)

 

Spoluorganizátori: Arge La Strada (Rakúsko), Artopolis Cultural and Artistic Non-profit Association (Maďarsko),

Čtyři dny (Česká republika), Košice – European Capital of Culture 2013 (Slovensko), Københavns Internationale Teater (Dánsko),Provinciaal Domein Dommelhof (Belgicko), Stichting Terschellings Oerol Festival (Holandsko), UZ LDT (Veľká Británia)

 

Popis projektu: META sa zaoberá mnohými novými témami aktuálnymi v Európe po kríze: aký svieži pohľad a nové  prínosy  dokážu umelci vniesť do diskusie o enviromentálnych a mestských témach? Ako generuje pôsobenie umenia vo verejnom priestore nové ekonomické výstupy?

Na skúmanie nových estetických trendov (Premeny  obývacia zariadenia monumentálnePrechádzka v priebehu  citlivé kroky po meste, Zdieľané mesto  „implikácie“ a marginality)  budú použité nasledovné nástroje:

– nástroje pre písanie projektov
– spoločná realizácia umeleckých diel- originálne a významné výstupy

– umelecké pobyty, prezentácia diel pre veľké publikum  a experimentovanie s formami mediácie;
– európske metódy na posilnenie medzinárodnej účasti 
– fóra, web-dokumentaristika, online časopisy a internet príspevky ako nástroj umeleckej a spoločenskej dynamiky

META osloví publikum približne 750.000, a viac ako 30 umeleckých projektov. 9 spoluorganizátorov  z 9 krajín EÚ a 10 pridružených partnerov.

 

Výška grantu: 2.200.000,00 €

 

Webová stránka projektu: www.in-situ.info/fr/actions