Táto publikácia slúži ako informačný materiál a inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov pri hľadaní ďalších možností na financovanie kultúrnych a umeleckých projektov a neobsahuje všetky dostupné možnosti. Aktuálnosť uvedených informácií sa môže meniť. Viac informácií o podpore projektov v kultúre nájdete na www.vsmu.sk/vsmu_df ale aj na www.efc.be a www.artsinvestmentforum.org.

Materiál pripravili: Natália Urblíková, Svetlana Waradzinová, Zuzana Stranovská, Daria Chriašteľová, Zuzana Duchová, Katarína Bartovičová a Eduard Marček.