Koordinátor: Point Barre (Francúzsko) 

Spoluorgnizátori: Academie des Beaux Arts de Cracovie (Poľsko), Bakelit Multi Art Center Alapitvany (Maďarsko), Bona Fide oz (Slovensko), Ecole d’Enseignement Superieur d’Art de Bordeaux (Farncúzsko)

 

Popis projektu: „Mécanismes Pour Une Entente“ („Mechanizmy dohody“) je experimentálny projekt pre kolektívnu, interdisciplinárnu a nadnárodnú umeleckú tvorbu. Projekt je založený na výnimočných možnostiach výskumu európskej politickej histórie.

 

Tento projekt analyzuje vývoj politickej situácie, ktorá viedla k vzniku a zániku železničnej trate „Sliezsko-Krakov-Karpaty“, spájajúcej Varšavu a Bukurešť cez Krakov, Košice a Budapešť. Na analýzu situácie vznikne akési laboratórium nápadov a interdisciplinárny výskum formou série pobytov. Tieto pobyty sa zamerajú na výskum politickej situácie, ktorá existovala počas štyroch období existencie železničnej linky.

 

Prvé obdobie (1918-1938): rozpad Rakúsko-Uhorska a reštrukturalizácia strednej Európy, rokovania o „Malej dohode“ v medzivojnovom období a nástup nacizmu.

Druhé obdobie (1938-1948): dôsledky Mníchovskej dohody, rozdelenia Československa, Druhej svetovej vojny a tzv. židovskej otázky (linka bola využívaná na prepravu Židov do koncentračných táborov)

Tretie obdobie (1948-1989): sovietsky blok, rozdiely medzi krajinami bloku.

Štvrté obdobie (1989-2011): liberalizácia bývalého východného bloku.

Po nadobudnutí vedomostí bude nasledovať workshop počas celkovej doby dvoch mesiacov, od 1. júla 2013 do 31. augusta 2013. Konečným cieľom je vytvorenie kolektívneho a mnohostranného diela. Workshop pozostáva z cesty po trase linky vlaku. V polovici cesty sa na mesiac zastavíme v pohraničných dedinách Plavec na Slovensku a v Muszyne v Poľsku. Tieto dediny sú totiž presným miestom, kde sa linka pretína. Túto oblasť medzi dvoma obcami využijeme na realizáciu kolektívneho diela. Chceme pracovať na základe európskych podmienok.

 

Výška grantu: 200.000,00