Nové technológie prevrátili hierarchiu v prostredí dokumentárneho filmu naruby a médiá ovplyvňujú myslenie, hodnoty a správanie divákov viac ako kedykoľvek predtým. Všetci, ktorí pôsobia na poli réžie, produkcie a distribúcie dokumentárnych filmov, zažívajú spoločenský a politický posun, ktorý nás všetkých núti zamyslieť sa nad úlohou médií (tj. dokumentov) v globálnej medializovanej spoločnosti. Ponúknu nové distribučné platformy a noví hráči na trhu inovatívne spôsoby financovania, produkcie a distribúcie dokumentárnych filmov, alebo nám naopak život ešte viac skomplikujú? Aké výzvy a príležitosti pred nami stoja?
Strategické stretnutia sa budú konať v mnohých európskych mestách z iniciatívy European Documentary Network (EDN). Témou je analýza súčasnej situácie s ohľadom na budúcnosť.
Cieľom je vytvoriť tzv. Bielu knihu, v ktorej budú sformulované špecifické potreby tvorcov dokumentov a tieto budú následne predstavené tvorcom európskej mediálnej politiky.

Ide o jedinečnú príležitosť, ako vyjadriť svoj názor, vstúpiť do diskusie s kolegami a zabezpečiť, aby pri prijímaní rozhodnutí na vyššej politickej úrovni boli brané do úvahy záujmy regiónu, v ktorom svoje dokumenty vytvárate, pretože tieto rozhodnutia budú mať obrovský vplyv na vašu prácu do budúcnosti.

Termín: 25. 1. 2018, 9:45 – 16:45
Miesto: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 707/37, Praha 1
Kontakty: Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA, Daniela Staníková, +420 770 110 292, daniela.stanikova@kreativnievropa.cz, Pavlína Kalandrová, Institut dokumentárního filmu, +420 724 328 583, pavlina@dokweb.net
Podrobné informácie