Media Business School (MBS) organizuje tréningový program pod názvom Marketing and International Distribution (M & ID) zameraný na nové formy distribúcie: multi-platformové stratégie uvádzania filmov, umiestnenie a stratégia, pochopenie marketingových princípov, medzinárodná distribúcia, festivalové a trhové stratégie, publicita a propagácia, digitálna distribúcia, inovácie v digitálnych médiách, nové obchodné modely a trhy a iné…

Termín a miesto:
19. – 23. október 2015, Ronda, Málaga (Španielsko)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
18. september 2015

Viac informácií

Kontakt:
Email