Media Business School (MBS) organizuje tréningový program pod názvom Marketing and International Distribution (M & ID) zameraný na marketing a kinodistribúciu celovečerných filmov.

Termín a miesto:
20. – 24. júl 2015, Ronda, Málaga (Španielsko)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
19. jún 2015

Viac informácií

Kontakt:
Email